Böjar med så kallad kort radie, tubböj, svetsböj.
Radien R är centrumradien på böjen.
Handelskvalitet S235